KISTEGRAVSTED MED HÆK OG INDIVIDUELT ANLÆG

KISTEGRAVSTED MED HÆK OG INDIVIDUELT ANLÆG

Ved et kistegravsted er med hæk som afgrænsning, påhviler plantning og valg af gravsten gravstedsejer. Gravstedsejer har selv pligt til at sørge for at gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegården kan gøre det mod betaling. Der kan erhverves flere pladser til eksempelvis familiegravpladser og der kan også nedsættes urner i et kistegravsted.

Anlæg af gravstedet

Anlæg af gravstedet påhviler gravstedsejeren. Ved anlæg af gravsted, skal gravstedsejer betale for muld og perlegrus (forhør om grustype på kirkegården). Ribe Kirkegårde kan mod betaling være behjælpelige med anlæg af gravstedet.

Erhvervelse og forlængelse af gravstedet

Et gravsted erhverves for indeværende år + fredningsperioden på henholdsvis 10 år for urner og 25 år for kister, børn 0-1 år dog 10 år. Når fredningsperiodens udløb nærmer sig for et gravsted, vil gravstedsejer blive kontaktet angående eventuel forlængelse af gravstedet. En evt. forlængelse, i forbindelse med fredningsperiodens udløb skal ske for mindst 5 år. Et gravsted løber frem til den 31.12 i udløbsåret.

Vedligeholdelse

Det er op til gravstedsejer at beslutte hvem der vedligeholder gravstedet. Ribe Kirkegårde kan mod betaling foretage vedligeholdelsen.

Flerårig aftaler

Flerårig aftaler om vedligeholdelse af gravsted indgåes for mindst 5 år, og omfatter ud over renholdelse af gravstedet følgende:

 • Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter
 • Opretning efter jordsætning
 • Pålægning af grus
 • Rensning og opretning af gravminder
 • Supplering af grus
 • Fjernelse af visne buketter og kranse

Årlig regning

 • Rensning af gravminder
 • Supplering af grus
 • Fjernelse af visne buketter og kranse
 • Andet arbejde betales efter regning

Tillæg efter aftale:

 • Grandækning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster på årlig regning eller flerårig aftale på mindst 5 år.
 • Buketter, kranse mv. på specifikke datoer

Gravsten

Gravminder og indhegning skal være af passende størrelse og indordne sig under lokal tradition, f.eks. ensartet opstilling med forsider mod øst.

Desuden skal gravstenen være sikret og forsvarligt funderet.

 

Kontakt os

 •  

   

   

     

  Ribe Kirkegårde

  Kannikegården
  Torvet 15 
  6760 Ribe

  Kontorets åbningstider: 
  Mandag til torsdag: 9.00-12.00
   
  Torsdag tillige 14.00-16.00 

  Tlf: 7542 0160 

  Email: mail@ribekirkegaard.dk                 

   

   

   

   

                            

  Ribe Ny Kirkegård
  Tangevej 71B

  Ribe Gl. Kirkegård
  Gravsgade 26B

  Ribe Kapel
  Tangevej 6G