UDVIKLINGSPLAN

- Nye tider på Ribe Kirkegårde

UDVIKLINGSPLAN

Tidens udvikling og udfordringer

I dag er mange kirkegårde udfordret af tidens og samfundets udvikling og holdningsændringer. Hvor man tidligere bosatte sig i samme område, hvor man voksede op, er tendensen at ungdommen ofte flytter fra området til større byer for at uddanne sig og vender ikke nødvendigvis tilbage til egnen hvor man opvoksede. Desuden er kirkegården ofte blevet forbundet med et trist, dystert sted forbundet med uhygge og mørke. Andre har måske bare ikke brugt stedet, fordi man ikke har haft behovet, været begrænset af distance o. lign. Alt dette har udfordret kirkegårde i form af tomme pladser og besøgstomme kirkegårde.

For begge kirkegårde arbejdes der med udvikling tilpasset tidens og samfundets udvikling. I første omgang er det Ribe Ny Kirkegård, hvor der er lavet en udviklings plan for. 

Grundlag for udvikling på Ribe Ny Kirkegård

Ribe Ny Kirkegård blev engang omkranset af Rønnetræer men de gik ud og måtte fældes. Senere blev man også udfordret af specielt to stormes hærgen i december 2013 – Bodil og i marts 2014 – Carl hvor birketræer væltede.

Alt i alt betød naturens påvirkninger og tidens udvikling, at nytænkning og forandringer måtte til på Ribe Ny Kirkegård og man igangsatte en udviklingsplan for hele kirkegården, med en tidshorisont på 40-60 år, velvidende at det er svært at forudsige om behov og ønsker i fremtiden.

Nye tider på Ribe Ny Kirkegård

På Ribe Ny kirkegård har man et stort ønske om at åbne kirkegården op for byens folk og besøgende, som et rart sted at være, hvor man kan mindes de der var og sørge, men også et sted hvor man med et smil på læben kan mindes oplevelser, fortællinger og alt det gode om de der var. Alt dette har været udgangspunktet for udviklingsplanen som kan ses i kortformat ovenfor. Dette afspejles også i de tiltag der allerede er gennemførte på Ribe Ny Kirkegård:

 • Plantet nye alléer
 • Skabt nye rum
 • Farverige oplevelser med ved plantning af masser f forårsløg og stauder
 • Fortællegyngen
 • Luthers allé
 • Lyspunkt
 • Den hemmelige sti

 

Udvikling nu og i fremtiden

Udviklingsplanen er tegnet af landskabsarkitektfirmaet Moos og Loft.

I dagligdagen er udviklingsplanen blevet et særdeles nyttigt arbejdsredskab, som bruges som guide for fremtidig udvikling, godkendt af både menighedsråd og provstiet.

Udviklingsplanen skal danne grundlag for tilpasning af kirkegårdens fysiske forhold, udbud af gravpladser, driftsøkonomi, beplantning mm.

Udviklingsplanen

Gå på opdagelse på Ny Ribe Kirkegård, på kortet ovenfor kan du se udviklingsplanen som er udgangspunktet for arbejdet på Ribe ny Kirkegård. På kortet er der markeret de tiltag som allerede er tilføjet Ribe Ny kirkegård. Nedenfor ses luftfoto der viser udviklingen gennem årene.

Fremtiden vil helt sikkert byde på flere nye oplevelser på Ribe Kirkegårde, som ønsker at følge med tiden og være et godt og rart sted at mindes. 

Kontakt os

 •  

   

   

     

  Ribe Kirkegårde

  Kannikegården
  Torvet 15 
  6760 Ribe

  Kontorets åbningstider: 
  Mandag til torsdag: 9.00-12.00
   
  Torsdag tillige 14.00-16.00 

  Tlf: 7542 0160 

  Email: mail@ribekirkegaard.dk                 

   

   

   

   

                            

  Ribe Ny Kirkegård
  Tangevej 71B

  Ribe Gl. Kirkegård
  Gravsgade 26B

  Ribe Kapel
  Tangevej 6G