Flytning af Lapidariet

Vi flytter det gamle lapidarium på Ribe Gl. Kirkegård for at gøre plads til et nyt stiforløb og anlæggelse af
eng.

De gamle bevaringsværdige gravsten er flyttet ud på selve kirkegården, og der er sat skilte op ved de
forskellige områder hvor stenene er placeret, så man kan se at hvor de bevaringsværdige sten befinder sig.

God tur rundt på den Gl. kirkegård, for at se stenene.